Основен пакет

 • 3 функционални линкови
  - - ( почетна | за нас | контакт и сл.) именување по Ваша желба и потреба
 • Поставување на до 10 фотографии и 2 страни текст во Word
 • Еднојазична верзија
 • Изработка на основен дизајн на веб страницa според претходно предложени и дефинирани 5 предлог дизајни
 • Креирање на е-маil адреси 2 (договорно зависно потребите на корисникот)
 • Изработка на динамичмна веб страница во php код
 • ПРОМОТИВНО за секој корисник: Овозможување на кориснички пристап за самостојно одржување на веб страницата без потребно дополнително техничко познавање со нови податоци и фотографии од страна на самиот корисник со претходно обезбеден user name и password како и обезбедување на кратко упатство за вршење на горенаведените функции
 • Професионална обработка на Вашите материјали (фотографии
 • Бесплатна Регистрација на домен со екстензија .eu.mk
 • Можност за принтање на документи, страни како и нивно пракање по е-маил директно од веб страницата и автоматско претварање во PDF документ
 • Форма за интелегентно пребарување на страната (search форма)
 • Техничка подршка по е-маил
 • Мониторинг на оперативноста 24/7
 • Гаранција за 99% активност на Веб страната и емаил адресите на годишно ниво
 • Контакт формулар
  - - директен контакт со Вашата фирма ( добивање на пораки од веб страната)
 • Други услуги по договор

- - Можност за поставување на веб страната на било кој домен .com.mk; .net.mk; .mk; .com; .net; и сл.


Цена 280 евра еднократно

*  Плаќањето се врши по про-фактура согласно претходно потпишан и заверен Договор во кој од наша страна како компанија се обврзуваме за изрботка на страната во рок од 15 дена.

*  Годишно одржување на кодот и платформата на веб страница – бесплатно

Гратис реклама на најпознатиот бизнис портал www.biznis.eu.mk

Гратис реклама на македонскиот информатор www.Mk.eu.mk

*  Регистрација на домен со екстензија .eu.mk – бесплатно засекогаш