Виртуелен приватен сервер

Плаќате помалку, а добивате повеќе!

Виртуелен приватен сервер e услуга на Elco што ќе ви ги овозможи сите карактеристики на серверската опрема, а ќе ви ги намали трошоците.

Со Виртуелниот приватен сервер вашата компанија добива современ и модерен сервер, кој никогаш нема да ве изневери. Ќе добиете поголема флексибилност и скалабилност во работата, со тоа што секогаш ќе ги имате потребните ресурси за зачувување и обработка на податоците.

Добивате решение прилагодено на вашите потреби, кое овозможува во секое време да ги менувате серверските ресурси, онолку колку што ви е потребно за вашиот бизнис, без потреба од непотребни дополнителни инвестиции.

Безбедноста и сигурноста на вашите податоци се на највисоко ниво, а се погриживме нашата техничка поддршка да биде на само еден повик од вас.

Со Виртуелниот приватен сервер и неговите дополнителни ресурси добивате:

Специјално:
VPS Extreme со 2 процесори | 100 GB | 6GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 39.000 денари годишно

VPS Elco со 2 процесори | 300 GB | 6GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 49.000 денари годишно

VPS Elco M со 2 процесори | 500 GB | 16GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 59.000 денари годишно


VPS Elco L со 4 процесори | 500 GB | 14GB RAM | 100 Mbit/sгарантирано | 69.000 денари годишно

VPS Elco XL со 4 процесори | 700 GB | 14GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 79.000 денари годишно

VPS Elco XXL со 4 процесори | 1.000 GB | 14GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 89.000 денари годишно

 

VPS Elco L со 6 процесори | 1.000 GB | 30GB RAM | 100 Mbit/sгарантирано | 99.000 денари годишно

VPS Elco XL со 6 процесори | 1.500 GB | 30GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 109.000 денари годишно

VPS Elco XXL со 6 процесори | 1000 GB | 30GB RAM | 100 Mbit/s гарантирано | 119.000 денари годишно

..во сите пакети е вклучен контролен панел за лесна администрација на VPS серверите !

Go to top